Priser og betingelser

Her kan du finde mine priser og se et eksempel på den kontrakt, jeg laver med jer, når vi indgår en aftale. Det er vigtigt at have en god aftale på plads, så I ved, hvad I kan regne med.

Priser

Prisen pr undervisningstime varierer alt efter tid, elevantal og mængden af forberedelse. Kontakt mig for en pris på den undervisning du ønsker.

Kontrakt vedr. privat undervisning ved Nanna Herstrøm Sero

Formålet med denne tekst er en fælles forståelse af betingelserne mellem Nanna Herstrøm Sero og forældre, som ønsker privatundervisning til deres børn.

Nanna Sero er uddannet folkeskolelærer med mange års erfaring i at undervise børn, unge og voksne i sproglige fag.

Nanna Sero vægter det faglige højt og vil efterstræbe at finde den metode, der hjælper eleven bedst i det stofområde, hvor eleven har brug for hjælp.

Nanna Sero vægter relationen mellem underviser og elev lige så højt som det faglige, og der vil derfor blive lagt stor vægt på et trygt, positivt og anerkendende læringsmiljø.

Undervisningen

 Undervisningsmaterialer.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i elevens materialer.

Undervisningssted.

Al undervisning vil, som udgangspunkt, blive afholdt på adressen Kragelundvænget 57, 7080 Børkop. Andet kan dog i særlige tilfælde aftales.

Det er elevens og forældrenes ansvar at komme til tiden. Ved senere fremmøde bliver lektionen tilsvarende kortere. En aftalt lektion varer 60 minutter.

Undervisningstimernes placering.

Elev og forældre aftaler sammen med Nanna Sero placeringen og hyppigheden af timer ved et telefonisk eller fysisk møde.

Yngre elever.

Ved undervisning af yngre elever aftales et kort møde, hvor undervisningsstedet fremvises, og eleven har mulighed for at møde Nanna.

Evaluering.

Efter endt undervisningsforløb evaluerer Nanna, forældre og eleven forløbet. Der afsættes 15 minutter til samtalen.

Aflysning af undervisning.

Aflysning af planlagt undervisning skal ske inden kl 8.00 samme dag, som undervisningen skal finde sted.

Forberedelsestid

Ønsker elever og forældre opgaver som kræver forberedelse fra underviserens side som for eksempel gennemlæsning af opgaver, afregnes der med halve klip.

Tilstedeværelse af forældre.

Som udgangspunkt er forældre ikke til stede under undervisningen. Andet kan dog i særlige tilfælde aftales.

Betaling

Prisen pr undervisningstime varierer alt efter tid, elevantal og mængden af forberedelse. Kontakt mig for en pris på den undervisning du ønsker.

Ophævelse af aftale

Nanna Sero forbeholder sig retten til at ophæve enhver aftale med elev og forældre med 14 dages varsel. En sådan ophævelse skal ske skriftligt ved en mail til forældrene. Hvis aftalen ophæves vil resterende klip blive udbetalt til forældrene.

Fortrydelsesret

Forældrene har ret til at fortryde den indgåede aftale uden at angive årsagen hertil.

Navn på eleven:

 


 

Andre opmærksomhedspunkter:

 

Navn på forældre:

 

 

Adresse:

 

 

 Mobil:

Mor:  Far:

 Forældres mail:

Mor:  Far:

 Underskrift forældre                                                     Dato

   

Underskrift underviser                                                Dato