Priser og betingelser

Her kan du finde mine priser og se et eksempel på den kontrakt, jeg laver med jer, når vi indgår en aftale. Det er vigtigt at have en god aftale på plads, så I ved, hvad I kan regne med.

Priser

Prisen for køb af enkelt undervisningstime er 325 kr.
Prisen for et klippekort med fem klip er 1500kr.
Prisen for et klippekort med 10 klip er 3000 kr.
Alle priser er eksklusiv moms, fordi undervisning er momsfritaget.

Kontrakt vedr. privat undervisning ved Nanna Herstrøm Sero

Formålet med denne kontrakt er en fælles forståelse af betingelserne mellem Nanna Herstrøm Sero og forældre, som ønsker privatundervisning til deres børn.

Kontrakten underskrives af begge parter i to eksemplarer.

 Nanna Sero er uddannet folkeskolelærer med mange års erfaring i at undervise børn, unge og voksne i sproglige fag.

Nanna Sero vægter det faglige højt og vil efterstræbe at finde den metode, der hjælper eleven bedst i det stofområde, hvor eleven har brug for hjælp.

Nanna Sero vægter relationen mellem underviser og elev lige så højt som det faglige, og der vil derfor blive lagt stor vægt på et trygt, positivt og anerkendende læringsmiljø.

Undervisningen

 Undervisningsmaterialer.

Undervisningen tager altid udgangspunkt i elevens materialer. 

Undervisningssted.

Al undervisning vil, som udgangspunkt, blive afholdt på adressen Kragelundvænget 57, 7080 Børkop. Andet kan dog i særlige tilfælde aftales.

Det er elevens og forældrenes ansvar at komme til tiden. Ved senere fremmøde bliver lektionen tilsvarende kortere. En aftalt lektion varer 55 minutter.

Undervisningstimernes placering.

Elev og forældre aftaler sammen med Nanna Sero placeringen og hyppigheden af timer ved et telefonisk eller fysisk møde. 

Yngre elever.

Ved undervisning af yngre elever aftales et kort møde, hvor undervisningsstedet fremvises, og eleven har mulighed for at møde Nanna.

Evaluering.

Efter endt undervisningsforløb evaluerer Nanna, forældre og eleven forløbet. Der afsættes 15 minutter til samtalen.

Aflysning af undervisning.

Aflysning af planlagt undervisning skal ske inden kl 8.00 samme dag, som undervisningen skal finde sted. Sker aflysningen senere, betales undervisningen med et klip.

Forberedelsestid

Ønsker elever og forældre opgaver som kræver forberedelse fra underviserens side som for eksempel gennemlæsning af opgaver, afregnes der med halve klip.

Tilstedeværelse af forældre.

Som udgangspunkt er forældre ikke til stede under undervisningen. Andet kan dog i særlige tilfælde aftales.

Betaling

Prisen pr gang ved enkelt køb af undervisningstime er 325kr.

Prisen for et klippekort med fem klip er 1500kr.

Prisen for et klippekort med 10 klip er 3000 kr.

Alle priser er eksklusiv moms, fordi undervisning er momsfritaget.

Faktura fremsendes til forældrene pr.  mail.

Betaling af det fulde beløb sker ved kontraktens indgåelse på Mobilepay 760267.

Klippekortet har en gyldighed på 6 måneder fra kontraktens underskrift. I dette tidsrum skal dog fradrages de perioder, hvor der afholdes ferie i folkeskolen med mindre der undervises i disse perioder. Undervisningen skal være afholdt inden for denne periode. 

Ophævelse af aftale

Nanna Sero forbeholder sig retten til at ophæve enhver aftale med elev og forældre med 14 dages varsel. En sådan ophævelse skal ske skriftligt ved en mail til forældrene. Hvis aftalen ophæves vil resterende klip blive udbetalt til forældrene.

Fortrydelsesret

Forældrene har ret til at fortryde den indgåede aftale uden at angive årsagen hertil. Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage og regnes fra kontraktens underskrift. Allerede afholdt undervisning vil blive fratrukket det samlede beløb. Efter fortrydelsesrettens udløb er kontrakten uopsigelig fra forældrenes side med mindre, der indtræder særlige omstændigheder, som gør fortsat undervisning umulig.

 Eksempel på en kontrakt:

Navn på eleven:

 

Allergier/sygdomme:

 

Andre opmærksomhedspunkter:

 

Navn på forældre:

 

 

Adresse:

 

 

 Mobil:

Mor: 

Far:

 Forældres mail:

Mor: 

Far:

 Underskrift forældre                                                     Dato

  

Underskrift underviser                                                Dato